FELDMARSCHAL

Statek pocztowy

DANE TECHNICZNE MODELU:

Skala 1:100

ZAMÓW MODEL ON-LINE